img academic article hero 08A@2x 1

Stor frustration blandt lærerne, når arbejdstidsplanlægningen ikke fungerer

Lærerne ved godt, hvad de skal bruge for at udføre et godt stykke arbejde, men når læreanstaltens arbejdstidsplanlægning ikke fungerer, kan det få store, negative konsekvenser for dem. Utydelige direktiver, utilstrækkelig og kortsigtet planlægning samt misforståelser på grund af manglende information er blot nogle få eksempler.

Vi har arbejdet med arbejdstidsplanlægning på læreanstalter i mere end 10 år og syntes, at det var på tide at lade lærernes frustration over dårlig arbejdstidsplanlægning komme til udtryk. Men vi har naturligvis også en løsning

Ingen kontrol over egen arbejdssituation

“I foråret arbejdede jeg først syv dage om ugen i nogle måneder, men resten af semesteret havde jeg meget lidt arbejde. Det gik hårdt ud over mit privatliv i første halvdel af semesteret. Hvis jeg havde haft en familie, ville det aldrig have fungeret.”

Arbejdsopgaver, der skal udføres uden for arbejdstid

“Jeg bruger mine weekender på at forberede mig på nye kurser, som jeg bliver kastet ud i helt uden varsel. Det er meget gratis arbejde at udføre for sin arbejdsgiver.”

Ingen hensyn til barns sygedag

“Sidste måned vad jeg hjemme med et sygt barn fem gange, men jeg fik ingen aflastning på mit arbejde og var nødt til at arbejde over for at nå det hele.”

Dialog om arbejdstidsplanlægningen i forbifarten

“Min chef informerede mig om min arbejdstidsplanlægning, da vi passerede hinanden på gangen. Jeg var fuldstændig uforberedt og fik ikke noget klart overblik over min arbejdssituation.”

Hvordan kan man løse problemet med arbejdstidsplanlægning, der ikke fungerer, som den skal?

I et arbejdstidsplanlægningssystem har lærerne adgang til deres arbejdstidsplan, som altid er opdateret og overskuelig. Arbejdstidsplanen viser de kurser, som læreren skal tage sig af, og hvilke arbejdsopgaver læreren har i forbindelse med de respektive kurser. Læreren kan tydeligt se, om han/hun er over overbebyrdet, om der bliver taget vare på hans/hendes kompetencer, og om han/hun udvikles i sit arbejde.

Et professionelt arbejdstidsplanlægningssystem, som er specialtilpasset læreanstalternes unikke behov, holder lærerne opdateret med aktuelle informationer, forenkler deres administration og giver dem adgang til overskuelige sammenfatninger.

Det mindsker risikoen for misforståelser og giver tryghed, hvilket er en effektiv modgift til frustration og stress.

Opsummering

Hvis du vil vide mere om faldgruberne og fordelene ved arbejdstidsplanlægning, og hvad du kan forvente at få ud af et professionelt arbejdstidsplanlægningssystem, kan du tilmelde dig vores gratis webinar.

Du kan også læse mere om, hvilke funktioner du kan forvente at få ud af et professionelt arbejdstidsplanlægningssystem, på vores website.

Om forfatteren

Jens Apelgren har over ti års erfaring innen personalplanlegging for læresteder, og han har personlig implementert personalplanleggingssystemer ved 18 forskjellige læresteder. Jens er administrerende direktør i Retendo AB, som tilbyr systemer som effektiviserer administrasjonen for både læresteder og prosjektorienterte bedrifter. Jens er aktivt involvert i utviklingen av Retendos personalplanleggingssystem.

RELATEREDE ARTIKLER