img academic article hero 08B@2x 1

Afdelingsledere får svært ved at udføre deres arbejde, når arbejdstidsplanlægningen halter

Når arbejdstidsplanlægningen på læreanstalter ikke fungerer, vanskeliggøres afdelingslederens arbejde af unødvendige administrative momenter og problemer med at danne sig det samlede overblik, som er nødvendigt for at holde styr på tingene og være effektiv.

Vi har arbejdet med arbejdstidsplanlægning på læreanstalter i mere end 10 år og syntes, at det var på tide at lade afdelingsledernes frustration over dårlig arbejdstidsplanlægning komme til udtryk. Men vi har naturligvis også en løsning

Manglende rapportering af fravær

“Jeg får aldrig at vide, om lærerne er syge, er hjemme med sygt barn eller holder ferie. Hvordan skal jeg så passe mit arbejde?”

Dårligt overblik over ind- og udlån

“Udlån af lærere til andre institutter er kaotisk – alle udlåner sig selv uden at give mig besked!” Når der efterfølgende skal laves dokumentation til intern fakturering, er det håbløst at finde ud af, hvilke lærere der er blevet udlånt og til hvad.”

Forældede og unødvendige administrative momenter såsom signering

“En tilbagevendende hovedpine er at udskrive arbejdstidsplaner og få alle lærere til at skrive under. Det tager lang tid og indebærer en hel del administrativt arbejde for mig med udskrivning, håndtering, arkivering med mere.”

Utydelig oversigt over indtægter og udgifter

“Vi overskrider hele tiden vores budget, eftersom vi ikke har en tydelig oversigt over, hvad personalet gør, og hvad de forskellige kurser og projekter koster.”

Svært at beregne kompetenceudviklingstiden

“Fagforening og personale blev ikke glade, da vi opdagede, at personalets kompetenceudviklingstid blev beregnet forkert. Tiden er virkelig ikke let at beregne manuelt.”

Hvordan kan man løse problemet med arbejdstidsplanlægning, der ikke fungerer, som den skal?

Et professionelt arbejdstidsplanlægningssystem, som er specialtilpasset læreanstalternes unikke behov, forenkler administrationen og sikrer, at afdelingsledere trygt kan planlægge bemanding og kurser ud fra indtægter og udgifter.

Budget og bemanding af enkelte kurser, grunduddannelse, forskning og interne opgaver bliver nemmere at overskue og håndtere. Takket være sikker integration med personalesystemet viser systemet altid opdateret information om de ansattes sygefravær, fraværsdage på grund af sygt barn samt feriedage.

I et arbejdstidsplanlægningssystem kan afdelingslederne også nemt se, om et kursus er rentabelt via en overskuelig oversigt over kursernes udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

I et arbejdstidsplanlægningssystem er det enkelt at håndtere ind- og udlån af personale og underskrive arbejdstidsplaner, hvilket forenkler administrationen utroligt meget. Derudover beregner systemet kompetenceudviklingstiden, hvilket er en stor hjælp, eftersom kompetenceudviklingstiden er besværlig at beregne manuelt.

Opsummering

Hvis du vil vide mere om faldgruberne og fordelene ved arbejdstidsplanlægning, og hvad du kan forvente at få ud af et professionelt arbejdstidsplanlægningssystem, kan du tilmelde dig vores gratis webinar.

Du kan også læse mere om, hvilke funktioner du kan forvente at få ud af et professionelt arbejdstidsplanlægningssystem, på vores website.

Om forfatteren

Jens Apelgren har over ti års erfaring innen personalplanlegging for læresteder, og han har personlig implementert personalplanleggingssystemer ved 18 forskjellige læresteder. Jens er administrerende direktør i Retendo AB, som tilbyr systemer som effektiviserer administrasjonen for både læresteder og prosjektorienterte bedrifter. Jens er aktivt involvert i utviklingen av Retendos personalplanleggingssystem.

RELATEREDE ARTIKLER