img academic start hero

Personalplanleggingssystem for høyskoler og universiteter

Retendo Academic er et personalplanleggingssystem som er utviklet spesielt for høyskoler og universiteter. Personalplanlegging er en kompleks del av virksomheten, og Retendo Academic hjelper deg å få kontroll over alt som skjer ved avdelingen, forenkler bemanningsplanleggingen og minimerer misforståelser.

Link to: Kunder