img academic article hero 08A@2x 1

Stor frustrasjon blant foreleserne når personalplanleggingen ikke fungerer

Foreleserne vet hva de trenger for å kunne gjøre en god jobb, men når personalplanleggingen ved lærestedet ikke fungerer, kan det få store og uønskede konsekvenser for dem. Usikkerhet om hva som gjelder, lite forutsigbarhet og dårlig planlegging som følge av misforståelser eller manglende informasjon er noen eksempler.

Vi har jobbet i mer enn ti år med personalplanlegging ved høyskoler og universiteter og syntes det var på tide å gi en stemme til de foreleserne som er frustrerte på grunn av dårlig personalplanlegging. Men selvsagt har vi også en løsning på problemet.

Ingen kontroll over egen arbeidssituasjon

«I våres jobbet jeg først sju dager i uken i noen måneder, og så hadde jeg veldig lite arbeid resten av semesteret. Privatlivet mitt fikk virkelig lide i første halvdel av semesteret. Det hadde aldri gått om jeg hadde hatt familie.»

Arbeidsoppgaver som må utføres uten lønn

Helgene går med til å forberede alle de nye emnene jeg kastes inn i helt uten forvarsel. Jeg jobber mye gratis for arbeidsgiveren min.

Manglende hensyn ved fravær med sykt barn

«I forrige måned var jeg hjemme med et sykt barn ved fem forskjellige anledninger, men jeg fikk ingen avlastning fra jobben og måtte jobbe overtid for ikke å bli hengende etter.»

Dialoger om personalplanlegging i forbifarten

«En gang drøftet sjefen arbeidsplanen min med meg på gangen. Jeg var helt uforberedt og fikk ikke et klart bilde av alle sidene ved arbeidssituasjonen min.»

Så hvordan løser man problemet når personalplanleggingen ikke fungerer som den skal?

Med et personalplanleggingssystem får foreleserne tilgang til en arbeidsplan som alltid er oppdatert og tydelig. Arbeidsplanen viser hvilke emner foreleseren er tildelt, og hvilke oppgaver hen har i hvert av dem. Foreleseren ser tydelig om hen er under- eller overbooket, om kompetansen utnyttes, og om hen får utvikle seg i arbeidet.

Et profesjonelt personalplanleggingssystem som er spesialtilpasset universitetenes og høyskolenes unike behov, sørger for at foreleserne alltid har oppdatert informasjon og gir dem tydelige oversikter, i tillegg til at det forenkler administrasjonen.

Det reduserer misforståelser og gir trygghet – et effektivt virkemiddel mot frustrasjoner og stress.

Avslutningsvis

Hvis du vil lære mer om fallgruvene og fordelene ved personalplanlegging, og hva du kan forvente av et profesjonelt personalplanleggingssystem, kan du registrere deg for vårt kostnadsfrie webinar.

Du kan også lese mer om hvilke funksjoner du kan du kan forvente i et profesjonelt personalplanleggingssystem, på hjemmesiden vår.

Om forfatteren

Jens Apelgren har over ti års erfaring innen personalplanlegging for læresteder, og han har personlig implementert personalplanleggingssystemer ved 18 forskjellige læresteder. Jens er administrerende direktør i Retendo AB, som tilbyr systemer som effektiviserer administrasjonen for både læresteder og prosjektorienterte bedrifter. Jens er aktivt involvert i utviklingen av Retendos personalplanleggingssystem.

RELATERTE ARTIKLER