Vad säger våra kunder?

Läs om hur några av våra kunder använder Retendo Academic, hur införandet gick och vilken nytta Retendo Academic gör för verksamheten.