Retendo Exam

Planering och bemanning av tentor

Varje år ges flera tusen tentor på ett lärosäte. Retendo Exam erbjuder ett effektivt stöd för hela arbetsprocessen, från beställningen, planeringen och bemanningen av tentor, till schemaläggningen för tentavakter samt rapportering.

Tentabeställning

Varje institution kan själva lägga in och administrera sina beställningar av kommande tentor samt få löpande återkoppling av både planering, bemanning och rapportering.

Tentaplanering

Inkomna beställningar på tentor planeras in på olika datum, i olika lokaler. Viktigt är att tentorna placeras ut i lämplig tentalokal för att tillgodose behov av utrustning eller specifika studenters behov.

Tentabemanning

Bemanning av arbetspass ställer krav på bra översikt över aktuella arbetspass, deras status och tentavakternas tillgänglighet och kompetens. Viktig information om arbetspasset är vilken tenta som ska skrivas, vilka behov som olika studenter har, samt möjligheten att se förändringsloggar och skriva instruktioner till vakterna.

1
2
3
4
Retendo Exam bemanning
1

Här listas dagens alla arbetspass.

2

Arbetspassets bemanning visas, inklusive information om tentorna och instruktioner.

3

Vakter bemannas på arbetspassen genom en enkel drag- and drop-funktionalitet.

4

Timmar då tentavakten är tillgänglig visas i grönt för en viss dag och för hela månaden.

Retendo Exam integration

Rapporter

Rapporter som används som underlag i interndebiteringen kan enkelt tas fram ur systemet. Rapporterna visar arbetad tid per tentamensvakt, samt antalet beställda respektive närvarande studenter per tentamen.

Integration

Ett öppet API (Application Program Interface) finns för integrationer av olika slag. Om exempelvis ett separat beställningssystem för tentor används på lärosätet, möjliggör integrationen att beställda tentor och arbetspass skickas från Retendo Exam in till beställningssystemet.