Funktioner

Retendo Business har funnits på marknaden i nästa 20 år och har kontinuerligt utvecklats med viktiga funktioner för både små och stora företag.

Retendo Business - Feature - Efficient time accounting

Effektiv tidredovisning

Det ska vara enkelt och smidigt att redovisa tid och samtidigt få en överblick över arbetsveckan. Med Retendo Business kan tidsrapporteringen ske var som helst, när som helst. Du kan använda systemet på datorn, mobilen eller surfplattan och du väljer själv om den ska ske veckovis eller månadsvis. För komplett översikt och löneunderlag rapporterar du också frånvaro, som semester och sjukdom, samt flextid, mertid och övertid. I systemet kan du lägga in interna och externa noteringar och både projektledare och chefer kan attestera redovisningen i valfri ordning. När det är dags att lämna sin tidsrapport eller attestera kan du få påminnelser via mejl eller sms.

Retendo Business - Feature - Expenses and travel expenses

Utlägg och reseersättning

I systemet redovisar personalen traktamente, milersättning, utlägg och representation löpande och projektledare och chefer attesterar i valfri ordning. Du slipper hålla koll på vad som ska vidarefaktureras eller oroa dig för att tappa bort viktiga rapporteringar, allt sköter systemet åt dig. När det är dags för löneutbetalning har du allt underlag i systemet.

Retendo Business - Feature - Contract management

Avtalshantering

Det finns många olika sätt att ta betalt för tjänster och produkter, allt från löpande prissättning eller fastpris till betalningsplaner eller återkommande abonnemangsfakturering. Retendo Business har tagit hänsyn till detta och stödjer de allra flesta avtalstyper. Ibland används flera avtalstyper i ett och samma projekt, även detta går smidigt att hantera i systemet. Alla löpande timpriser går enkelt att justera efterhand och det går att lägga in ramavtalspriser för olika roller på kunder och i ramavtalsprojekten.

Retendo Business - Feature - Invoicing

Fakturering

Det är viktigt att kunna fakturera snabbt och korrekt. Retendo Business hjälper dig med det. Genom att löpande attestera allt som ska faktureras minimeras fördröjningen och fakturor kan skapas direkt i systemet så fort som det sista har blivit attesterat. Antingen centralt via ekonomifunktionen, decentraliserat av projektledaren eller en blandning av båda modellerna. När en faktura har skapats kan den också skickas för attest till projektledare och chefer, och vid utskrift kan pdf-fakturan automatiskt mejlas till kunden om man så önskar. Färdiga fakturor kan smidigt exporteras till ekonomisystemet – antingen som en faktura med fakturarader eller som färdiga bokföringsordrar.

Retendo Business - Feature - Resource planning

Resursplanering

I Retendo Business går det enkelt att planera bemanning och resurser. I varje projekt kan personalens planerade bemanning läggas in och du kan se förväntad beläggning och intäkt för varje person och uppdrag. Funktionen visar också om det finns tillräckligt med resurser, vilka medarbetare som är överbelagda och om något projekt måste senareläggas.

Retendo Business - Feature - Project portfolios

Projektportföljer

Retendo Business gör det enkelt att hålla ordning och reda även när du har många projekt på gång. Genom att dela in projekten i olika projektportföljer får du en smidig översikt över tidsplanen med milstolpar, beslutspunkter och beroenden, samt en uppföljning av budget, bemanning, utfall och prognos.

Retendo Business - Feature - Project management

Projektledning

För de företag som driver egna projekt finns stöd för projektplanering (gantt-scheman), att göra-listor och dokumenthantering. Projektmodulen ger projektledaren en fullständig översikt och kontroll över alla aspekter på projektet. Det ger också medarbetarna en gemensam plattform för samarbete.

Retendo Business - Feature - Management reports

Ledningsrapporter

I systemet finns ett stort antal inbyggda rapporter att använda för bättre uppföljning och styrning av företaget. Om du har specifika behov kan du med hjälp av vår inbyggda rapportgenerator enkelt ta fram statistik för de dimensioner som du önskar genom att klassificera kunder, projekt och personal.

Retendo Business – Feature - Adaptation

Anpassning

Alla verksamheter drivs under olika förutsättningar. Vid behov kan systemet därför anpassas för specifika kunder, genom att exempelvis lägga till specifika bonusberäkningar eller klassificering av kunder, personal och projekt för att bättre kunna följa upp statistik.

Ett stort antal uppföljningsvyer finns implementerade, men eftersom alla verksamheter är olika finns en generell rapportgenerator där du kan skapa rapporter efter dina specifika behov.

Retendo Business – Feature - Integration

Integrationer

Underlag till lönesystem och ekonomisystem kan du alltid få som rapporter. Men för att effektivisera och minimera fel kan integrationer göras med lönesystem, ekonomisystem, CRM-system eller beslutsstödssystem. Det finns färdiga kopplingar till bland annat Fortnox, Hogia, Visma och Microsoft Navision.

Önskar du andra integrationer finns en generell funktion för att prenumerera på valfria händelser, så som nya eller ändrade kunder och projekt.