Retendo Business – Customer - B3IT

”Det är väldigt bra anpassat till hur konsultbolag arbetar”

B3IT Management är ett utpräglat konsultbolag med cirka 500 anställda och sex kontor i Sverige. Verksamheten är indelad i över 20 olika bolag, men konsulter och uppdrag rör sig över flera av bolagen. Det ställer höga krav på ett flexibelt system för tidrapportering och resursfördelning. Håkan Lindberg, ansvarig för verksamhetsutveckling, fick några frågor om hur han tycker att Retendo fungerar för B3IT.

Hur använder ni Retendo?

– Vi har haft Retendo sedan 2012 och använder det för tidrapportering och planering men även uppföljning och historik. Eftersom vi har över 20 olika bolag har vi valt att hantera dem som olika avdelningar i Retendo, för det ska vara lätt att flytta information och konsulter mellan bolagen. Där ger Retendo precis den flexibilitet vi behöver.

Varför valde ni Retendo?

– Vi gjorde en utvärdering av olika system på marknaden, och Retendo var det som bäst mötte behoven hos ett konsultbolag. Ganska många system är mer anpassade till uppdragsbyråer, och så jobbar inte vi riktigt. Retendo förstår verkligen affärsprocessen kring konsulting och har gjort en väldigt genomtänkt modell som passar för hur vi rapporterar, lägger upp och planerar uppdrag.

Hur hjälper Retendo er att bli effektivare?

– Främst för att vi har hela historiken. Vi la ett par månader på att lägga in historiska data. På så sätt kan vi se vad vi har gjort tidigare och ta ut nyckeltal för hur lång tid olika saker har tagit och hur vi har jobbat hos olika kunder. Retendo ger oss den bakgrundsinformation vi behöver och flexibilitet för att kunna planera på en övergripande nivå.

Vilka är de främsta fördelarna?

– Det är lättanvänt och snabbt. Sedan är det ett komplext system, i positiv bemärkelse. Det är enkelt för användarna ”på utsidan” samtidigt som systemet har ett djup; det finns mycket information att hämta för oss som vill ta ut rapporter och vrida och vända på saker. Det gör att våra ekonomer snabbt kan gå in och få en överblick över nedlagd tid, göra prognoser, se hur faktureringen kommer att bli och så vidare.

Hur är det med support och snabbhet?

– Den fungerar väldigt bra, det finns en funktion för support men vi får personlig hjälp om det behövs. De har också hjälpt oss med några skräddarsydda anpassningar och rapporter som gör att vi kan plocka ut de nyckeltal som vi önskar, till exempel för att följa upp ett visst ramavtal.

Retendo Business – Customer - B3IT

B3IT Management AB

Vi hjälper företag att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation med hjälp av smartare IT-lösningar.

BranschKonsult
Anställda500 st
Omsättning500 Mkr
Kund sedan2012