Retendo Business – Customer - NordKonsult

”Det är väldigt flexibelt samtidigt som man får allt i ett program”

Nordkonsult i Luleå är teknikkonsulter i huvudsak inriktade på maskinkonstruktion. Bolaget startade hösten 2014 och har bland annat kunder som LKAB, ABB, och Gestamp Hardtech. För ett mindre konsultbolag var det viktigt med ett kostnadseffektivt tidrapporteringssystem, samtidigt som det behövde vara flexibelt eftersom företaget kan behöva bemanna upp med tillfälliga resurser vid större uppdrag, enligt Magnus Brännström, delägare och ekonomiansvarig.

Varför valde ni Retento?

– Vi valde mellan 3–4 olika system, där vi främst ville vi ha något helt webbaserat. Vi ville också ha en faktureringsmodul i tidrapporteringssystemet. Det var nog mycket helheten som gjorde att valet föll på Retendo, just att utlägg och annat kunde gå direkt ut på fakturor och styras på olika projekt. Sedan var det givetvis en prisfråga också.

Vad är Retendos styrka för er som ett mindre företag?

– Kostnaden per användare är relativt låg och man kan snabbt komma igång. Ska du köpa in ett system som du ska äga, förvalta och kanske utveckla till viss del så blir kostnaden en helt annan. Retendo erbjuder de funktioner som vi behöver samtidigt som man inte förbinder sig till något, vilket innebär att man som mindre bolag inte behöver ta någon större risk. Man behöver inte vara säker på att det här är det bästa systemet, utan kan i lugn och ro testa och utvärdera.

På vilket sätt blir ni effektivare med hjälp av systemet?

– Tidigare bokförde vi tid i ett system och fakturerade i ett annat. Det krävde mer administration och risken för fel var högre. Nu när vi har tidrapportering, utläggshantering och fakturering i samma system blir vi effektivare samtidigt som risken för fel minskar då vi har allting samlat i ett system.

Vilka är de tre största fördelarna?

– För vår del att det är helt webbaserat, vi behöver inte köra någon egen backup och inte äga systemet. Det är också väldigt flexibelt i antal användare, man kan växa ganska mycket och ändra från månad till månad.

– Den tredje och största vinningen är det som de andra systemen inte riktigt hade, att tidrapportering, utläggshantering och fakturering är samlat i ett och samma system.

Vad tycker du om införandet och supporten?

– Supporten fungerar bra, man får mer eller mindre direktsupport om man har någon fråga, de är lätta att få tag i och svarar alltid snabbt. Vad gäller införandet började jag med testinloggning och demo, men det är alltid svårt, oavsett system, att i en demo få en uppfattning om exakt hur det kommer att fungera i ens egen verksamhet. Men där har du återigen fördelen att man inte tar någon stor risk, utan man kan starta med bara en användare i en månad om man vill.

Retendo Business – Customer - NordKonsult

Nordkonsult i Luleå AB

Vi levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster till regionens teknik- och industriföretag.

BranschKonsult
Anställda10 st
Omsättning10 Mkr
Kund sedan2015