Retendo Academic – Workforce planning system for higher education institutions and universities

En komplett lösning för lärosätenas planering av personal, kurser, studenter, projekt och tentor.

Retendos produkter används för bemanning av personal, planering av kurser, framtagning av studieplaner för studenter, uppföljning av kursernas lönsamhet, genomförande av forskningsprojekt, och bemanning av tentor med tentavakter. Retendos system är speciellt framtagna för högskolor och universitet.

Retendos produktfamilj består av följande system för lärosäten:

  • Retendo Workforce – tjänsteplanering
  • Retendo Project – projekthantering
  • Retendo Exam – tentaplanering
  • Retendo Student – studentplanering
Link to: Kunder

Produkter