Tjänsteplaneringssystem för högskolor och universitet

Retendo Academic är ett tjänsteplaneringssystem som har utvecklats speciellt för högskolor och universitet. Tjänsteplanering är en komplex del av verksamheten, och Retendo Academic hjälper dig att hålla koll på allt som händer på institutionen, förenkla bemanningsplaneringen och minimera missförstånden.

Follow a manual added link

För kursansvarig

I Retendo Academic planerar den kursansvarige vem som ska föreläsa, leda laborationer, rätta tentor med mera. Dessutom planeras tidsåtgång och när i tiden aktiviteterna ska ske.
Läs mer

För planerare

Planeraren ser tydligt om en medarbetare är under- eller överbelagd, om medarbetarens kompetens tillvaratas och om personen får en bra utveckling i arbetet.
Läs mer

För ekonomen

Retendo Academic möjliggör en gedigen analys av hur institutionens totala intäkter fördelas på utbildningsnivå, program och enskilda kurser.
Läs mer