Retendo Academic – Articles – Frustration defects in staff planning

Stor frustration bland lärarna när tjänste­planeringen inte fungerar

Lärarna vet vad de behöver för att kunna göra ett bra jobb men när tjänsteplaneringen på lärosäten inte fungerar kan det få stora, oönskade konsekvenser för dem. Oklarhet om vad som gäller, kort framförhållning med dålig planering som följd och missförstånd på grund av utebliven information är några exempel.

Vi har jobbat i mer än 10 år med tjänsteplanering på lärosäten och tyckte det var dags att ge röst åt lärarnas frustration på grund av dålig tjänsteplanering. Men – vi har förstås också en lösning.

Ingen kontroll över den egna arbetssituationen

”I våras jobbade jag först sju dagar i veckan under några månader och sedan hade jag mycket lite arbete resten av terminen. Mitt privatliv gick helt förlorat under terminens första hälft. Hade jag haft familj hade det aldrig fungerat.”

Arbetsuppgifter som måste utföras på obetald tid

”Helgerna går åt till att förbereda alla nya kurser som jag kastas in i helt utan framförhållning. Det är mycket gratisarbete som jag gör åt arbetsgivaren.”

Ingen hänsyn till VAB

”Förra månaden var jag hemma med sjukt barn vid fem olika tillfällen, men jag fick ingen avlastning i mitt jobb och blev tvungen att jobba över för att hinna med allt.”

Dialog sådär i förbifarten om tjänsteplaneringen

”Min chef tog upp min tjänsteplanering i förbifarten i en korridor. Jag var helt oförberedd och fick inte någon klar bild över alla delar av min arbetssituation.”

Så hur kan man lösa problemet med en tjänsteplanering som inte funkar som den ska?

Med ett tjänsteplaneringssystem får lärarna tillgång till sin tjänstgöringsplan som alltid är uppdaterad och överskådlig. Tjänstgöringsplanen visar vilka kurser läraren är planerad på och vilka arbetsuppgifter hen har i respektive kurs. Läraren ser tydligt om hen är under- eller överbelagd, om hens kompetens tas tillvara och om hen får utvecklas i arbetet.

Ett professionellt tjänsteplaneringsystem som är specialanpassat för lärosätenas unika behov ser till att lärare alltid har uppdaterad information, förenklar deras administration och förser dem med tydliga sammanställningar.

Det, om något, minskar missförstånden och ger trygghet – ett effektivt motmedel mot frustration och stress.

Avslutningsvis

Om du vill lära dig mer om fallgroparna och nyttan med tjänsteplanering samt vad du kan förvänta dig av ett professionellt tjänsteplaneringssystem, anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium.

Du kan också läsa mer om vilka funktioner du kan förvänta dig av ett professionellt tjänsteplaneringssystem på vår hemsida.

Om författaren

Jens Apelgren har över tio års erfarenhet av tjänsteplanering på lärosäten och har personligen infört tjänsteplaneringsystem på 18 olika lärosäten. Jens är vd för Retendo AB som erbjuder system som effektiviserar administrationen för både lärosäten och projektorienterade företag. Jens är djupt involverad i utvecklingen av Retendos tjänsteplaneringssystem.

RELATERADE ARTIKLAR